/ / Excel Lookup dizeye çift tırnak ekler - microsoft-excel, microsoft-excel-2010, çalışma sayfası işlevi, microsoft-excel-2007

Excel Lookup dizeye çift tırnak ekler - microsoft-excel, microsoft-excel-2010, çalışma sayfası işlevi, microsoft-excel-2007

Tablo form değeri almak için bu formülü kullanıyorum

=LOOKUP(C11;Alias[A];Alias[B])

burada C11 = 12354567

Ama kullandığımda

=LOOKUP(LEFT(C11,7);Alias[A];Alias[B])

burada C11 = 12345678, formül çalışmaz.

Formülü değerlendirirken şunu buldum: LEFT formülü şu şekilde yapan çift tırnak ekler:

=LOOKUP("1234567";Alias[A];Alias[B])

Bu soruna nasıl yaklaşılır?

Yanıtlar:

Cevap için 3 № 1

Metni tekrar bir sayıya dönüştürmeniz gerekir. Bunu 1 ile çarparak veya 0 ekleyerek (veya 0 ile çıkararak veya 1'e bölerek, son değeri değiştirmeyen aritmetik işlemleri yapabilirsiniz):

=LOOKUP(LEFT(C11,7)*1;Alias[A];Alias[B])

=LOOKUP(LEFT(C11,7)+0;Alias[A];Alias[B])

Metin işlemleri (gibi LEFT, MID, RIGHTvb.), sayısal değerleri değil, metin değerlerini döndürür.

Kullanmanın daha "resmi" bir yolu olurdu VALUE:

=LOOKUP(VALUE(LEFT(C11,7));Alias[A];Alias[B])

Cevap için 2 № 2

Left sayılarla karşılaştırılıyor varsayalım bir dize döndürüyor. Bu başarısız olur. Bunun gibi bir sayı ile değiştirmeniz gerekir Int(Left(C11)) veya Value(Left(C11)).

=LOOKUP(INT(LEFT(C11,7));Alias[A];Alias[B])

veya

=LOOKUP(VALUE(LEFT(C11,7));Alias[A];Alias[B])


İlgili sorular
Yorumlar
Yorum ekle